למכור יותר ללא השקעה כספית משמעותית

אם אתם עסק המעסיק שני עובדים ומעלה – כל עובד יכול לתרום למאמצי מכירות של העסק. בדרך כלל המקובל הוא, שכל עובד פועל בהתאם להגדרת התפקיד שלו ולא נכנס למרחבי עיסוקים האחרים.

כידוע, מכירות הם ה"חמצן" של העסק. אם העסק יאמץ את הסיסמא " כל עובד בארגון הוא גם איש מכירות" ונדריך את העובדים – נקבל כוח מכירה משמעותי נוסף .

ארגון מוטה מכירות – למכור יותר ללא השקעה כספית משמעותית

אם אתם עסק המעסיק שני עובדים ומעלה – כל עובד יכול לתרום למאמצי מכירות של העסק.

בדרך כלל המקובל הוא, שכל עובד פועל בהתאם להגדרת התפקיד שלו ולא נכנס למרחבי עיסוקים האחרים.

כידוע, מכירות הם ה"חמצן" של העסק. אם העסק יאמץ את הסיסמא "כל עובד בארגון הוא גם איש מכירות" ונדריך את העובדים – נקבל כוח מכירה משמעותי נוסף .

רוב בעלי התפקידים באים במגע עם לקוחות וספקים. לאחר הדרכה נכונה , הם יכולים ללקט מידע אודות לקוחות פוטנציאליים ולהעביר מידע משמעותי לאנשי שיווק ומכירות. כמו-כן , הם גם יכולים לעניין לקוחות פוטנציאליים במוצרי ושירותי העסק.

כלומר,נרחיב את הגדרות התפקידים של העובדים על-ידי הוספת עיסוקים נוספים בתחום השיווק ומכירות שיכללו גם בתוכניות העבודה שלהם . נוכל להגדיל את המכירות ולגרום לצמיחת העסק ללא צורך בהשקעות משמעותיות.

בעל עסק , אם אתה תבצע את השינוי המוצע והמתחרים יעבדו באותן השיטות – אתה תהיה יעיל הרבה יותר ותוכל ליצור יתרון תחרותי משמעותי גם בעת מיתון.

Posted in מכירות.